Ανεξάρτητο Service Mac και Τεχνική Υποστήριξη Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00

6932469656Επισκευή Μητρικής Πλακέτας Mac (Εκτός Κάρτας Γραφικών)

1 Έτος Γραπτή Εγγύηση

ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 99,99% ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΟΥΝ3
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ:
99,99% - ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΟΥΝ


ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ:

1 Έτος Γραπτή Εγγύηση της Επισκευής


ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ MAC:

300 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
iMac, MacΒοοκ, MacBook Air, MacBook Pro και Mac Mini, από αρχές του 2016 και νεώτερα.

300 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Mac Pro 2013 και νεώτερα.

250 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Όλα τα Mac από αρχές του 2011 έως και το τέλος του 2015, εκτός από το Mac Pro του 2013.

200 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Όλα τα Mac από το 1984 έως και το τέλος του 2010.


ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ:
1-7 Εργάσιμες Ημέρες


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ:
Μετά την Επισκευή τοποθετoύνται στο Mac Ειδικά Αυτοκόλλητα Ασφαλείας, τα οποία εάν παραβιασθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα την Απώλεια της Εγγυήσεως. Πριν και μετά την Επισκευή λαμβάνονται Φωτογραφίες του Εξωτερικού και του Εσωτερικού του Mac, αντίγραφα των οποίων δίνονται και στον Πελάτη.


ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ:
Σε περίπτωση επανεμφανίσεως της βλάβης ύστερα από την επισκευή, το Mac σας επανελέγχεται και εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει παραβίαση του Αυτοκολλήτου Ασφαλείας Επισκευής ή φθορά από πτώση του Mac ή έκθεση του Mac σε υγρά, σας επιστρέφουμε το Mac σας σε πλήρη λειτουργία εντός 7 Εργασίμων Ημερών, χωρίς επιπλέον κόστος.


ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ:
Εάν η επισκευή είναι αδύνατη, το κόστος γιά τον Έλεγχο και την προσπάθεια Επισκευής θα είναι 40 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).


ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ:
40 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)